tisdag 21 september 2010

En annan psykopat!

Visst, läs här!

Klart sådana svin ska hängas ut!
Resten finns här!

Fy fan!

tisdag 7 september 2010

Polisen är en skamfläck

Nu är det sagt.

Nu har det hänt igen, det som hände mig själv. Polisen skyddar en hallick och traffickingkille i Göteborg. Det måste ju vara Bengt som hotat mig och som polisen inte gör något åt. Tvärt om, han skyddas, precis som Synpunkaren säger, vilket jag kom på spåret via Åhh-sikt.

En gång må vara en tillfällighet, två gånger är det knappast och händer det fler gånger då är det en absolut sanning. Allts är det alldeles sant att Göteborgs polis skyddar den här kriminella verksamheten.

Skamfläcken.jpg

En absolut sanning!

söndag 14 mars 2010

Ännu ingen stuktur

Nej, det blr inlägg lite hipp som happ Det ska dock bli ändring på det så småning om.

Den här gången ska jag bara passa på att säga att hela tiden från allra första stund trodde rättsväsendet på Nemia att hon hade blod i munnen. Ändå var det bara att läsa innantill i journalhandlingen.

Helt uppenbart fattades en hel del rent mentalt hos alla rättsväsendets inblandade puckon.

Det är lättare att tro på psykopatsvammel än att läsa innantill, eller hur Kay! Eller hur Elisabeth? Eller hur Katarina? Eller hur Kjell?

Ja jösses! Inte konstigt så många blir feldömda!

Inte konstigt att jag föraktar rättsväsendet.

GOGILOL

Ifrån den bloggen saxar jag, apropå tron på psykopatens svammel, följande:

Tala är silver och tiga är guld!
Eller hur, rådman?


fredag 4 december 2009

Rädd? Nej!

Saxat från forum:

"Med stöd av de regler jag hittade här på sidan (går ej att länka) så skrev Anders_B i kategorin 'Egna upplevelser' den 24 juli 2007 kl. 22. 30. 00 bl.a följande:

'... naturligtvis så är det inte tillåtet att lämna ut personer med namn eller med en sådan beskrivning att det går att identifiera. Alla sådana inlägg kommer att raderas.'

Så har jag anmält ditt inlägg.

Det kan väl ändå inte vara meningen och syftet med detta forum att bete sig exakt såsom de personer med de störningar som avhandlas här? Och att alls sprida sådana uppgifter att de går att härleda till en fysisk person (för det gör de) strider mot PUL och sidansvarig kan ställas till svars för detta. Samtliga dina uthängningar är nu anmälda.Liksom din blogg redan också blivit(annars hade jag kunnat tipsa dig om att starta en sådan). Eller är kanske Anders_B och gogilol samma person?"På det svarade jag:

Hej SAFT!

Jag har hängt ut 'Nemi' med hennes riktiga namn därför att andra ska ha en rimlig chans att undvika henne, så enkelt är det. Jag är inte heller den ende som har hängt ut henne.

Jag har inget dåligt samvete för det och 'Nemi' vet om det och har inte vidagit några åtgärder.

Varför har hon inte det?

Här är svaret:

Hon är en sådan helgjuten psykopat att hon inte bryr sig det minsta om saken.

Inget berör henne!

Som att hälla vatten på en gås!Och jag tar gärna en rättslig prövning, men bara 'Nemi' själv kan föra sin talan och det måste hon göra med att väcka enskilt åtal.Det finns en risk att hon vinner, knullar väl rättens ordförande först!Jag rekommenderar dig att inleda en relation med henne. Hon är inte så noga med vem hon tar. Det behöver inte ens finnas särskilt mycket pengar att lägga rabarber på.

Hon resonerar som så att:

'Många bäckar små ...'exeptionellt vänligen

GOGILOL"Jag kan nu tillägga och säga något till menageriet, Nemias menageri: två kammaråklagare och en rådman vid Göteborgs tingsrätt.

Du, rådman, speciellt, du som sa "Vi får väl notera att det är din diagnos!"

Du som inte trodde att Nemia är en psykopat och du som antagligen inte visste att jag kan ställa en sådan diagnos. Du, din djävla partiske fähund, som sannolikt inte vet ett uns om psykopati, läs och lär dig, för fan!Du rådman K. N. som nekade mig att kalla ett vittne, professor Anders Forsman, att uttala sig till stöd för att Nemia P:s. trovärdighet kan ifrågasättas. Du som sa att en sådan bevisning skulle bliuyan verkan. Du kan läsa här för att se vad jag vet om psykopati!

Och du kan studera psykopati lite till om du läser här!
men, jag tror att det blir utan verkan, för jag tvivlar på dina fattningsgåvor!

Är det någon som tror att jag har respekt för "rättsväsendet" efter allt som har hänt?

Ge mig inte ännu mera bevis på rättsväsendets inkopetens än ni redan har givit mig, om ni inte vill att det kommer ut!

I nästa avsnitt får niläsa om Hisingspolisen och deras samröre med psykopater och horor!

måndag 19 oktober 2009

SOM SCHACK

SOM SCHACK, det var ett väldigt tidigt inlägg i min blogg GOGILOL. Här återger jag det igen, dock en liten aning redigerat.

Psykopaten ser allt som ett spel, som måste vinnas, alltid!

Man kan likna en psykopat med en schackdator.
En sådan räknar snabbt igenom varje möjligt drag och motdrag, kanske i tre led. Varje utfall får en poängsättning och sedan väljer datorn det drag, som i slutändan är mest gynnsamt.
Finns det två nästan likvärdiga drag, men ett av dem är blott en promille bättre poängmässigt, väljs det draget.

Det är på detta sätt psykopaten förhåller sig gentemot andra, i alla situationer, i varje ögonblick, i kontakten med varje människa.
Och om psykopaten kalkylerar fel, lär den sig av misstaget och gör inte om det.

En schackdator har de vanligaste spelöppningarna inprogrammerade. Sådant som kallas schackspelets stigar. Det underlättar för datorn att analysera.

Psykopaten har sina väl beprövade stigar att vandra på. Stigar du inte ser, inte ens funderar på.
Du har också dina stigar. De leder åt ett helt annat håll. Dina stigar leder till samförstånd och vänskap.
De leder till framgång för fler än dig själv. De leder till framgång och bättre förutsättningar för både dig och den du samarbetar med.

Dessa stigar har mänskligheten trampat upp genom historiens gång i kraft av social varelse. Och det är dessa stigar som även gör människor till sociala varelser.

Psykopatens stigar är hennes egna. De leder till egen framgång och vinst, men alltid på någon annans bekostnad. Det är stigar helt separerade från den sociala människans stigar. De är den antisociales egotrippade stigar, som går över andra människors krossade liv.
De går över lik.
Deras stigar tjänar bara en enda persons syfte. Deras stigar tjänar bara psykopatens syften. Det är antisociala stigar.

Att umgås med en psykopat betyder att du alltid är en motståndare. Du är den psykopaten spelar mot.
Och ditt sätt att förhålla dig gentemot psykopaten, är av en helt annan art än psykopatens schackdatorliknande beteende gentemot dig och alla vi andra.

Du syftar till att i samarbete uppnå gemensamma mål. Du vill samarbeta. Du är mänsklig. Du tar känslomässiga hänsyn och du kan ge avkall på egna behov för det gemensammas bästa. I umgänget med någon annan syftar du till att ni båda skall få det bättre.
Och detta vet psykopaten, och för att du är sådan, föraktar psykopaten dig.

Att inte endast tänka på sig själv är något som psykopaten föraktar.
Var och en som inte endast tänker på sig själv upplevs som svag och därför både är värd att förakta och värd att utnyttjas, eftersom i psykopatens värld har den oegennyttige bett om att utnyttjas!

I psykopatens värld kan det alltså inte vara fel att utnyttja sådana personer. De ber ju om det!
Och skrupler, det vet inte psykopaten vad det är för något!

Vi spelar alltså helt olika spel.
Du är mer eller mindre altruistisk, medan psykopaten är ensidigt egennyttig.
Det spelet förlorar du alltid.

Om vi fortsätter liknelsen med schackdatorn, så är schackdatorn liksom psykopaten helt befriad från känsloliv. Den är programmerad för att vinna, men kan av en skicklig spelare besegras. Ty, vi spelar samma spel.

En vuxen som spelar mot ett barn, kan göra ett mindre fördelaktigt drag, för att barnet skall bibehålla intresset för spelet och inte tappa sugen om den erfarne ständigt vinner. Det är mänskligt. Så gör vi människor ständigt i våra relationer och i vårt umgänge.
Så gör aldrig en dator och inte heller en psykopat.
Den uppför sig lika hänsynslöst som just en schackdator, men därmed upphör all likhet mellan en schackdator och en psykopat.

Medan schackdatorn alltid håller sig till reglerna, kan psykopaten plötsligt strunta i dem och ”flytta pjäserna” på ogiltigt sätt.
Psykopaten kan fuska.

Psykopaten kan utan minsta självförebråelse ”flytta löparen som om den var en springare”. Psykopaten kan utan bekymmer påstå att tornet är en dam, fast ni bägge vet att så inte är fallet.
Psykopaten bryr sig inte om realiteterna.
Hon bekymrar sig inteför att du tycker hon är en ”djävla falskspelare”, för psykopaten har bestämt sig för att vinna även om det innebär att bryta mot regler och hamna i vanrykte.
Hon intresserar sig inte för omgivningens inställning om henne som varande en falskspelare, ohederlig och samvetslös.

Med en sådan motspelare kan du bara förlora.
Och när du har insett detta, då slutar du spela med henne. Du vill inte ha med henne att göra mera, och det upplever psykopaten som att hon ändå vann spelet! Med fusk, javisst, men att fuska är, enligt psykopaten, ”ett av spelets regler”!
Alltså vann hon!

Nu är ju livet mer komplicerat och mer flerdimensionellt än ett schackparti.
I livet har psykopaten ännu större möjligheter att dribbla med överenskommelser och alla andra regler. En regel, till och med en lag, är ju till syvende og sist en överenskommelse.

När psykopaten har vunnit sitt ”schackparti” och du står där med lång näsa och undrar hur allt detta egentligen kunde ske, lämnar hon dig och jagar ett nytt offer.

Om du inte ger dig, utan tar tag i psykopaten, för att denne skall gottgöra dig för de skador hon har åsamkat dig, är psykopaten genast med på noterna. Psykopaten ser det som en helt ny match och en helt ny utmaning och med en helt ny vinst i sikte!
Ett nytt spel kan börja!

Du själv ser det självklart som något annat, nämligen att återställa rättvisan. Därför att du har en känsla för att rättvisa skall råda.
Du har en känsla för fair play.
Det vet också psykopaten och spelar spelet mot dig igen utan skrupler eller samvete, utan ånger eller självförebråelser, utan att hålla sig till andra regler än de som passar för ögonblicket.
Därför förlorar du även match nummer två!

Och psykopaten har vunnit igen!
På fusk, men ”det tillhör ju spelets regler”! Just så tycker psykopaten! Och flabbar dig rakt i ansiktet.

Påverkan
Datorn talar inte om för dig vilka drag du skall göra. Alla drag du gör är dina egna beslut.
Du ser ställningen, gör dina bedömningar och kalkyler och flyttar sedan en pjäs dit du vill, utan att datorn påverkat dig.
Den sänder inga signaler in i ditt nervsystem, som du inte observerar, men påverkas av så att du gör de drag datorn vill. Datorn har ingen som helst kommunikation med dig, varken visuellt, verbalt eller utsätter dig för välbehagskänslor när du gör som den vill eller obehagskänslor när du motarbetar datorns försök att vinna.

Så fungerar inte umgänget med en psykopat. Hon påverkar dig på ett sofistikerat sätt.
Hon påverkar dig, så att du fattar beslut, som du tror är dina egna beslut därför att du är omedveten om att du blivit påverkad.

Psykopater framställs vanligen, som snabbpratande, insmilande, hycklande inställsamma, charmerande, dominanta och även våldsamma. Det är så de beskrivs i filmer, böcker och massmedia. Och det är alldeles rätt. Psykopater är sådana.Men jag tycker det finns all anledning att lyfta fram en helt annan egenskap. Det är en del i deras manipuleringskonst, som är mer okänd. Kanske för att den är så subtil att den knappast kan observeras och därför svår att beskriva.

Jag observerade den egenskapen hos Nemia många gånger. Men just för att det sätt hon manipulerade på var så diffust, och eteriskt, var också varseblivningen av vad som skedde så skör att den dunstade bort lika fort som den uppstod.

Under korta ögonblick kände jag mig medveten om det, för att i nästa ögonblick lagt det åt sidan, någonstans i det undermedvetna. I efterhand kan jag erinra mig att det verkligen skedde.
Det är sådant, som gör att man känner sig bringad ur balans, som att man förlorat fotfästet i verkligheten.

Det är sådant, som gör att man känner sig förvirrad. Inte förstår vad som hände.
Det är sådant, som gör det så svårt att samla ihop sig igen, efteråt. Man känner att allt för mycket skett, men man vet inte hur och därför vet man inte hur man skall kunna hitta den rätta änden på tråden för att reda ut trasslet, som uppkommit.

Man vet att man gjort saker man egentligen inte borde ha gjort. Man vet bara inte varför man gjorde det. När det skedde kändes det fel och ändå rätt.

Kanske är det detta som gör att människor, som blivit offer för en psykopat, skäms för att prata om det.

Man vet inom sig att ingen förstår, hur det kom sig att man blev sålurad.
Man vet att alla kommer att tycka att man var så blåögd, dum och korkad. Att de tänker om sig själva att sådana finter skull de själva inte gå på. Därför tiger de flesta och psykopatoffren tycks vara få.
Men mörkertalet är sannolikt mångdubbelt större än fallet av kända offer.

Si och så i rättsväsendet.

Just nu kopierar jag all text i den GOGILOL som blogs.se har stoppat. Den är fortfarande tillgänglig att läsa på nätet.

Jag kopierar allt för att eventuellt redigera och ge ut i bokform en dag.

Jag följer också upp länkar. Allt detta är nästan ett sisyfosarbete, men jag hoppas bli klar innan bloggen eventuellt inte längre alls är tillgänglig.

Så här långt efter att jag skrev GOGILOL kan jag inte minnas vart varje länk gick. En av länkarna visade sig gå till SVT och handlade om en sol-och-vår, d. v. s. exakt vad Nemia utsatte mig för, bland annat.

SVT skriver (länken behöver du endast klicka på om du vill kontrollera att det stämmer):

"Bedragare åtalas igen
Trots att han dömts flera gånger och just nu avtjänar ett fängelsestraff för bedrägeri och skattebrott, fortsätter Arne Vulkan från Lysekil, att lura folk på pengar. Tillvägagångssättet är återigen det klassiska ”sol och vår”.
Den här gången åtalas Vulkan för att förra året ha lurat av en kvinna 335 000 kronor, dessutom misstänks han för ytterligare tolv fall av bedrägerier.
Det mesta av pengarna lurade Vulkan av kvinnan för drygt ett år sen - samtidigt som han åtalades och dömdes till femton månaders fängelse och fem års näringsförbud."


Märkligt är att det som är olagligt för Arne Vulkan, det är lagligt för Nemia!
Jo, det är sant!

Jag har polisanmält Nemia, men får bara svaret att det inte är brott som hon har begått, eller att det i vart fall inte faller under allmänt åtal.

Det beslutet togs av kammaråklagare Elisabeth Trouvé och hon får gärna förklara sig i en kommentar. Hon får gärna förklara varför samma gärning kan vara åtalbart i vissa fall men inte i andra!

Bilden, "Nemis" drängar. Just det. På den tiden kallade jag Nemia för "Nemi" i min blogg. Men för att varna andra för henne så föredrar jag nu skriva hennes riktiga förnamn.

En fråga som sysselsätter mig hela tiden, det är varför Nemia alltid backas upp av hela rättsväsendet. Alltid, vad hon än gör. Hon backas upp på ett rent märkvärdigt tjänstvilligt sätt!

torsdag 15 oktober 2009

Jag blir så förbannad!

Och är det så märkligt?

Här utsätts jag för brott. Inte en gång utan flera gånger.
Och inte bara jag.
Men av samme man.

En restaurangägare försökte denne kriminelle man, Bengt, pressa på skyddspengar, som det så vackert heter. Det är också polisaanmält. Polisen har också fått uppgiften att det är samme man.
Polisen har också fått uppgiften att Bengt är en hallick. Polisen har också fått både namn, adress och personnummer till en av hans horor.

Och nu kan de ju komma och gripa honom, eftersom de ju inte kunnat det på mina tidigare anmälningar som jag tidigare har gjort.
De har ju inte kunnat höra vakten på restaurangen, som var vittne. Kunde och kunde, jo de kunde men de, men de ville inte!

Polisen har hans identitet, men de gör inget.
Och nu när jag ringde kastade de bara på luren!
Och på själva polisstationen på Hisingen fick jag inte komma in.

Det var låst, men det finns dörrklocka. Klart jag tryckte på den. Ingen kom!
Jag tryckte, ingen kom.
jag tryckte, ingen kom!

Jag sparkade på dörren och en uniformerad galt kom!

Allt det där, exakt samma scenario har utspelats en gång tidigar. Den gången var inte Bengt inblandad. jag var inte offret. Men jag hade sett en misshandel och jag följde offret till Hisingens polisstation. Misshandlaren var i närheten. Han kunde gripas.

Kunde gripas, förutsatt att polisen gjorde sitt jobb, så klart. Men de öppnade inte dörren den gången heller. Vi ringde polisen och sa att den station vi fått rekommenderat att gå till, en minuts gångväg, den var stängd.

"Nej, den är öppen!"
"De öppnar inte!"
"Rin på klockan!"
"Det har vi gjort!"
"Ring igen!"

"Det har vi redan gjort i flera minuter!"

Efter den diskussionen bröts telefonkontakten.

Då blev jag förbannad. I ilska sparkade jag på dörren till polisstationen. Inte hårt, men jag sparkade.

Då kom två uniformarade grisar. En galt och en sugga.
Galten var just i färd med att dra upp gylfen.

Och så undrade varför vi sparkade på dörren!
Sicka idioter!

Vi förklarade alltsammans och släpptes in. Det vill säga att offret släpptes in, inte jag.
"Jag är vittne till händelsen!" sa jag.
"Ge dig av!"
"Ja, men jag är vittne!"
"Hörde du inte vad jag sa?"

Vad gör man. Har varit på krogen. Vad gör man där?
Dricker öl, kanske?
Får man kanske en aning alkohol i blodet då, kanske?
Kan man kanske få sitta i fyllescell då kanske?

Nej, inte om man bara sköter sig och snällt åker hem efteråt, så klart.
Men om man inte gör som polisen säger, då blir det 6-8 timmar i fyllescell bara för att man luktar alkohol. Till och med om man inte har hunnit bli berusad. det räcker med lukten.

Nej, jag ville inte sitta i fyllecell. Jag ville bara vittna.
men jag fick order om att försvinna.
Bäst att lyda.

Hur gick det med gärningsmannen den där kvällen.
Förmodligen satt han kvar tills de stängde.
Hur gick det med anmälan?
Den lades ned i brist på bevis.
Klart som korvspad. Man hämtade ju inte förövaren och man lyssnade inte på vittnet.

fy fan för dessa djävla svin som kallar sig poliser!

Tillbaka till det dagsaktuella!
Varför hade jag inte ringt på klockan. Det hade jag gjort.
Jag ville nu bara veta varför jag inte får tala med polisen i telefon ens.
Nu fick jag veta att jag inte fick komma in på stationen heller.

Om jag hade insisterat, då hade jag givetvis fått komma in. Och så hade jag fåttsova i fyllecell. jag hade ju råkat ta en öl eller två!
Men att prata med en polis om vad saken gällde, det hade jag inte fått göra.

nej, stadens hallickar ska hållas om ryggen av polismakten i Göteborg.
Jag vet inte om det finns ett beslut om saken från självaste polisledningen, men det tvivlar jag på. Hur korkad som helst är jag ju inte och inte ens polisledningen är så korkad att de sätter sådana beslut på pränt.

och det behövs ju inte heller.
Inte så länge som polisen själv frekvent anlitar hallickens tjänster och köper hans varor. Om de nu händelsevis, mera troligt, får använda varorona föratt hållakäften.
Ni vet, sådant som kallas bestickning!

Så nu vet ni hur Göteborgspolisen fungerar. I vart fall Hisingspolisen.
Förmodligen är det på samma sätt i hela landet!

Ni kan dra åt helvete, snutdjävlar!